Salmane 102:6

Salmane 102:6 N11NN

Eg sukkar og stønnar, eg er berre skinn og bein.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del