Salmane 102:5

Salmane 102:5 N11NN

Hjartet er som gras, solsvidd og visna, eg har gløymt å eta mitt brød.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del