Salmane 102:28

Salmane 102:28 N11NN

Men du er den same, åra dine tek aldri slutt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del