Salmane 102:27

Salmane 102:27 N11NN

Dei skal gå til grunne, men du blir verande. Dei blir slitne ut som klede, du skifter dei ut, og dei er borte.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del