Salmane 102:25

Salmane 102:25 N11NN

Eg seier: Min Gud, ta meg ikkje bort midt i livet! Dine år varer i slekt etter slekt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del