Salmane 102:24

Salmane 102:24 N11NN

Han har brote ned min styrke på vegen og forkorta livet mitt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del