Salmane 102:22

Salmane 102:22 N11NN

HERRENS namn skal forkynnast i Sion, hans lov og pris i Jerusalem
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del