Salmane 102:2

Salmane 102:2 N11NN

HERRE, høyr mi bøn, lat mitt rop nå fram til deg!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del