Salmane 102:19

Salmane 102:19 N11NN

Dette skal skrivast ned for den komande slekt, eit nyskapt folk skal prisa HERREN.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del