Salmane 102:16

Salmane 102:16 N11NN

Folkeslag skal frykta HERRENS namn, alle kongane på jorda din herlegdom.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del