Salmane 102:14

Salmane 102:14 N11NN

Du vil reisa deg og vera mild mot Sion, det er tid for å visa henne nåde, timen er komen.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del