Salmane 101:8

Salmane 101:8 N11NN

Kvar morgon gjer eg ende på dei urettferdige i landet. Alle som gjer urett, ryddar eg ut av HERRENS by.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del