Salmane 101:5

Salmane 101:5 N11NN

Den som baktalar sin neste, vil eg gjera ende på. Stolte auge og eit hovmodig hjarte kan eg ikkje tola.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del