Salmane 101:3

Salmane 101:3 N11NN

Vondskap vil eg ikkje ha for auge, urett hatar eg, slikt held eg meg borte frå.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del