Salmane 101:2

Salmane 101:2 N11NN

Eg vil læra meg den fullkomne vegen. Når vil du koma til meg? Med heilt hjarte vil eg vandra i mitt hus.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del