Salmane 1:5

Salmane 1:5 N11NN

Difor kan ingen skuldige bli ståande i dommen, ingen syndarar i flokken av rettferdige.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del