Salmane 1:2

Salmane 1:2 N11NN

men har si glede i HERRENS lov og grundar på hans lov dag og natt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del

Salmane 1:2

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Salmane 1:2