4. Mosebok 30:8

4. Mosebok 30:8 N11NN

Dersom mannen hennar får høyra om det, men ikkje seier noko til henne same dagen som han høyrer om det, då skal lovnadene og dei pliktene ho har teke på seg, stå ved lag.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del