4. Mosebok 30:13

4. Mosebok 30:13 N11NN

Men dersom mannen hennar gjer dei ugyldige same dagen som han får høyra om dei, då skal ikkje noko som er kome over leppene hennar, stå ved lag, anten det er ein lovnad ho har gjeve, eller ei plikt ho har teke på seg. Mannen hennar har gjort det ugyldig, og HERREN skal tilgje henne.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del