Markus 6:44

Markus 6:44 N11NN

Det var fem tusen menn som hadde fått mat.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del