Markus 5:17

Markus 5:17 N11NN

Då bad dei Jesus dra bort frå området deira.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del