Markus 3:8

Markus 3:8 N11NN

og Jerusalem, frå Idumea og landet bortanfor Jordan og frå bygdene kring Tyros og Sidon kom dei til han i store flokkar, for dei hadde høyrt om alt han gjorde.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del