Markus 3:35

Markus 3:35 N11NN

Den som gjer Guds vilje, er bror min, syster mi og mor mi.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del