Markus 3:30

Markus 3:30 N11NN

Dette sa han fordi dei hadde sagt: «Han har ei urein ånd i seg.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del