Markus 3:29

Markus 3:29 N11NN

Men den som spottar Den heilage ande, får i all æve ikkje tilgjeving, men er skuldig i evig synd.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del