Markus 3:27

Markus 3:27 N11NN

Men ingen kan gå inn i huset til den sterke og røva det han eig, om han ikkje først har bunde den sterke. Då kan han plyndra huset hans.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del