Markus 3:26

Markus 3:26 N11NN

Har no Satan sett seg opp mot seg sjølv og er komen i strid med seg sjølv, kan han ikkje stå seg. Det er ute med han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del