Markus 3:25

Markus 3:25 N11NN

og kjem eit hus i strid med seg sjølv, kan det huset ikkje bli ståande.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del