Markus 3:23

Markus 3:23 N11NN

Då kalla han dei til seg og tala til dei i likningar: «Korleis kan Satan driva ut Satan?
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del