Markus 3:22

Markus 3:22 N11NN

Men dei skriftlærde som var komne frå Jerusalem, sa: «Beelsebul har fare i han! Det er ved hjelp av herskaren over dei vonde åndene at han driv dei vonde åndene ut.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del