Markus 3:20

Markus 3:20 N11NN

Med det same han kom heim, strøymde folk på nytt saman, så Jesus og læresveinane ikkje eingong fekk tid til å eta.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del