Markus 3:18

Markus 3:18 N11NN

og Andreas, Filip og Bartolomeus, Matteus, Tomas og Jakob, son til Alfeus, Taddeus, Simon Kananeos
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del