Markus 3:15

Markus 3:15 N11NN

og ha makt til å driva ut vonde ånder.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del