Matteus 1:23

Matteus 1:23 N11NN

Sjå, møya skal bli med barn og føda ein son, og dei skal gje han namnet Immanuel – det tyder: Gud med oss.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del