Matteus 1:12

Matteus 1:12 N11NN

Etter at dei vart førte til Babylon, fekk Jojakin sonen Sjealtiel, Sjealtiel fekk Serubabel
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del