Lukas 3:4

Lukas 3:4 N11NN

slik som det står skrive i boka med profeten Jesajas ord: Ei røyst ropar i øydemarka: Rydd Herrens veg, gjer stigane hans rette!
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del