Lukas 3:36

Lukas 3:36 N11NN

son til Kenan, son til Arpaksjad, son til Sem, son til Noah, son til Lamek
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del