Lukas 3:2

Lukas 3:2 N11NN

og Annas og Kaifas var øvsteprestar. Då kom Guds ord til Johannes, son til Sakarja, i øydemarka.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del