3. Mosebok 26:45

3. Mosebok 26:45 N11NN

Til beste for dei vil eg koma i hug pakta med forfedrane, som eg førte ut frå Egypt midt for auga på folkeslaga fordi eg ville vera deira Gud. Eg er HERREN.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del