3. Mosebok 26:15

3. Mosebok 26:15 N11NN

om de vanvørder forskriftene mine og har avsky for lovene mine, så de ikkje held alle boda mine, men bryt mi pakt
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del