3. Mosebok 24:9

3. Mosebok 24:9 N11NN

Brøda høyrer Aron og sønene hans til, og dei skal eta dei på ein heilag stad. Dei er høgheilage og er hans del av HERRENS gåveoffer. Det er ei evig forskrift.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del