3. Mosebok 24:3

3. Mosebok 24:3 N11NN

I teltheilagdomen, utanfor forhenget som er framfor kista med vitnemålet, skal Aron sørgja for at lampene støtt brenn for HERRENS andlet frå kveld til morgon. Det skal vera ei evig forskrift for dykk gjennom alle slekter.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del