3. Mosebok 24:22

3. Mosebok 24:22 N11NN

Éi lov skal gjelda for dykk, anten de er innflyttarar eller fødde i landet. For eg er HERREN dykkar Gud.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del