3. Mosebok 24:15

3. Mosebok 24:15 N11NN

Så skal du seia til israelittane: Den som forbannar sin Gud, fører synd over seg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del