Josva 5:7

Josva 5:7 N11NN

Det var sønene deira, som HERREN hadde late veksa opp i deira stad, Josva omskar. Dei hadde forhud, sidan dei ikkje hadde vorte omskorne på ferda.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del