Josva 5:5

Josva 5:5 N11NN

Alle som drog ut, var omskorne, men ingen av dei som var fødde på ferda gjennom ørkenen etter at dei drog ut frå Egypt, hadde vorte omskorne.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del