Josva 5:4

Josva 5:4 N11NN

Dette er grunnen til at Josva omskar dei: Heile folket som drog frå Egypt, det vil seia mennene, alle krigarane, hadde døydd i ørkenen på veg ut frå Egypt.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del