Josva 3:3

Josva 3:3 N11NN

og gav folket dette påbodet: «Når de ser at levittprestane lyfter opp paktkista til HERREN dykkar Gud, skal de bryta opp og følgja etter henne.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del