Josva 3:13

Josva 3:13 N11NN

Når prestane som ber kista for HERREN, som er herre over heile jorda, set føtene ned i vatnet i Jordan, då skal vatnet i elva renna bort, og det som strøymer til ovanfrå, skal stå som ein voll.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del