Jona 1:8

Jona 1:8 N11NN

Då sa dei til han: «Sei oss no kven som er skuld i at denne ulukka har ramma oss! Kva slags arbeid har du? Kvar kjem du frå? Kva for eit land er du frå? Og kva for eit folk høyrer du til?»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Del